Sesotho Publications

The written form and orthography of Sesotho was created with the arrival of European missionaries in Lesotho in 1833. In particular Thomas Arbousset, Eugene Casalis and Constant Gosselin from the Paris Evangelical Missionary Society.

Notable works in terms of literature listed below include the highly acclaimed novel, Chaka, written by Thomas Mafolo (published in 1925). This novel was also translated into many other languages, including: English (1931 and again in 1981), French (1940), German (1953), Italian (1959) and Afrikaans (1974).

The following lists include fiction and non-fiction published in and on Sesotho. This is in no way a complete representation of all works published, but merely provides an overview of the extensive literature and the many language related sources written on the language over the years.

List of publications on Sesotho in other languages:

1841
(1842)
Etudes sur la langue Sechuana (Grammar - E. Casalis)
1861 The Basutos (E. Casalis)
1893 An Elementary Sketch of Se-Suto Grammar (Grammar and word list - E. Jacottet)
1912 History of the Basuto - Ancient and Modern (History - F.D. Ellenberger & J.C. Macgregor)
1927 A grammar of the Sesuto Language (E. Jacottet)
1930 The literature of Lesotho (G.H. Franz)
1936 A Practical method to learn Sesuto (E. Jaccottet)
1939 A Practical method to learn Sesuto (H.E. Jankie)
1941 Inleiding tot die Studie van Suid-Sotho (Grammar - B.I.C. van Eeden)
1946 Elements of Southern Sotho (Grammar - R.A. Paroz)
1950 The Rise of the Basuto (History - G. Tylden)
1957 Textbook of Southern Sotho Grammar (Grammar - C.M. Doke & S.M. Mofokeng)
1967 Textbook of Southern Sotho Grammar (Grammar - C.M. Doke & S.M. Mofokeng)
The Basuto: A Social Study of Traditional and Modern Lesotho (H. Ashton)
1971 An outline structure of Southern Sotho (Grammar - S.M. Guma)
Heroic Poetry of the Basotho (Poetry - D.P. Kunene)
Four African literatures: Xhosa, Sesotho, Zulu and Amharic (A. Gérard)
1974 An outline structure of Southern Sotho; second edition (Grammar - S.M. Guma)
Textbook of Southern Sotho Grammar (Grammar - C.M. Doke & S.M. Mofokeng)
1976 The Form, Content and Technique of Traditional Literature in Southern Sotho (S.M. Guma)
1979 Mathe le leleme 1 (Grammar - C.F. Swanepoel & J.M. Lenake)
1980 Everyday Sesotho Grammar (Grammar - M.R.L. Sharpe)
Mathe le leleme 2 (Grammar and Literature - C.F. Swanepoel & J.M. Lenake)
Mathe le leleme 3 (Dictionary - L.J. Kock & P.R.S. Maphike)
1989 Thomas Mafolo and the emergence of written Sesotho prose (D.P. Kunene)
1994 In the time of cannibals: the word music of South Africa's Basotho migrants (D.B. Coplan)
1997 The voice of the people: proverbs of the Basotho (M.I. Mokitimi)
1998 Sesotho made easy (Grammar - A.D. Mokoena)
Lifela tsa Litsamaea-naha poetry: a literary analysis (Literature non-fiction - L.P. Mokitimi)
2002 Fiction in Sesotho (D. Ambrose)
2003 Poetry in Sesotho (D. Ambrose

Also see research publicationsSesotho dictionaries, word and terminology lists

1878 Sesuto - English Vocabulary (Dictionary - A. Mabille)
1904 Sesuto - English Vocabulary (Dictionary - H. Dieterlen)
1917 Sesuto - English Vocabulary (Dictionary - H. Dieterlen)
1941 Sotho-Afrikaanse Woordeboek (Dictionary - T.J. Kriel)
1950 Southern Sotho - English Dictionary (Dictionary - R.A. Paroz)
1950 The new Sesotho - English Dictionary (Dictionary - T.J. Kriel)
1950 Southern Sotho-English dictionary (Dictionary - A. Mabille)
1959 English-Sotho Sotho-English Pocket Dictionary (Dictionary - S. Christeller)
1960 English-Sotho Vocabulary (Dictionary - A. Casalis)
1965 English-Southern Sesotho dictionary (Dictionary - L.G. Hamel; 6 volumes)
1974 Bukantswe ya Maleme-Pedi Sesotho-Seafrikanse (Sesotho-Afrikaans Dictionary - J.A. du Plessis, J.G. Gildenhuys & J.J. Moiloa)
1978 Suid-Sotho - Afrikaans Skoolwoordeboek (Dictionary - C.R. Kok & L.C. Botha)
1980 Mathe le leleme 3 (Dictionary - L.J. Kock & P.R.S. Maphike)
1991 English, Southern Sotho, Afrikaans Dictionary (Dictionary - R.H. Moeketsi)
1994 Understanding everyday Sesotho (Word lists - P. Wilken)
1997 New South Sotho Dictionary (English<>South Sotho Dictionary - S.R. Chapole)


List of notable publications in Sesotho

1837 Bukaniane ba tapelo le ea sekole ka puo ea Basuto (Prayer book - T. Arbousset)
1839 Gospels of St. Mark and St. John (translated by S. Rolland & E. Casalis)
1839 Seyo sa Lipelu se Khetiloeng Bibeleng (T. Arbousset)
1844 Lifela tsa Sione (hymn book)
1845 New Testament of the Bible (translated by S. Rolland & E. Casalis)
1863 Leselinyana la Lesotho (journal started by D.F. Ellenberger)
1865 Roman Catholic catechism
1872-1873 Books of Genesis and Psalms
1876 Old Testament (translated by A. Mabille)
1881 Bible (complete)
1882 Matsohlo a Testamente ea Khale (Bible history)
1882 Matsohlo a Testamente e Ncha (Bible history)
1887 Morekisi (Short story in Leselinyana - A.M. Sekese)
1887 Mokotlhana oa chelete (Short story in Leselinyana - A.M. Sekese)
1887 Mofumagali oa Boroa (Short story in Leselinyana - A.M. Sekese)
1889 Pitso ea boraro ea linonyana (Folktale - L. Sesenyi)
1889 Tsomo ea Shanyana Senkatana (Folktale - H.M. Molefe)
1890 Maoa (In Leselinyana - J.C. Monyoloza)
1890-1891 Maele (Collection of proverbs and idioms in Leselinyana - A.M. Sekese)
1892 Moshanyana Senkatana (Legends in Leselinyana - A.M. Sekese)
1892 Limo le 'Ma-liepetsane (Legends in Leselinyana - A.M. Sekese)
1892 Mosali Mogolo (Legends in Leselinyana - A.M. Sekese)
1892 Tsomo ea Masilo le Masilonyane (Legends in Leselinyana - A.M. Sekese)
1892 Sera-Pela (Legends in Leselinyana - A.M. Sekese)
1892 Buka ea paliso (primer)
1893 Mekgwa le Maele a Basotho (A.M. Sekese)
1907 Moeti wa Botjhabela (Novel - T. Mofolo)
1908 Grammar e nyenyane ea Sesotho (School grammar text book - E. Jacottet)
1909 Commentary on Romans
1909 Litsomo tsa Basotho I (Legends - E. Jacottet)
1910 Pitseng (Novel - T. Mofolo)
1910 Monono, ke mohodi, ke mouoane (Novel - E. Segoete)
1910-1911 Mehla ea Malimo (In Leselinyana - E. Motsamai)
1911 Litsomo tsa Basotho II (Legends - E. Jacottet)
1911 Lilotho tsa Sesotho (Riddles in Leselinyana - E. Segoete)
1912 Hara dibatana le dinyamatsane (Short stories - Z.D. Mangoaela)
1912 Mehla ya madimo (Novel - E. Motsamai)
1915 Raphepheng: Bophelo ba Basotho ba khale (Customs - E. Segoete)
1918 Ruthe oa Moabe (Biblical prose n Leselinyana - S. Duby)
1918 Bahlankana ba Fora (Religous letters in Leselinyana - H. Dieterlen)
1918 Koli-ya-malla (Elegy in Leselinyana - E. Segoete)
1919 Mokhohloane oa Spain (Elegy in Leselinyana - A.M. Sekese)
1921 Lithoko tsa marena a Basotho (Praise poems - Z.D. Mangoaela)
1922 Liphoofolo, linonyana le lithoko tsa tsona (Animal praises in Leselinyana - J. Mapetla)
1922 Lithothokiso tsa Moshoeshoe le tse ling (Poetry in Leselinyana - D.C.T. Bereng)
1922 Lipina (Songs in Leselinyana - S. Mohapeloa)
1922 Lesotho (poem in Leselinyana - P. Ntsihlele)
1924 Liphoofolo, linonyana le lithoko tsa tsona (Animal praises - J. Mapetla)
1924 Tseko ea Sefofu le Seritsa (Play in Leselinyana - A.M. Sekese)
1924 Pitso ea Linonyana (Play - A.M. Sekese)
1924-1925 Lesotho, fatse la bo-ntat'a rona (In Leselinyana - A.M. Sekese)
1925 Chaka (Novel - T. Mofolo)
1928 Likarabo tse Grammar e nyenyane ea Sesotho (School grammar aid answers)
1929 Dithoko tsa sekolo (Praise poetry - C.L.L. Matloporo)
1931 Dithothokiso tsa Moshoeshoe le tse ding (Poetry - D.C.T. Bereng)
1932 Lithoko tsa Marena a Basotho (Praise poetry - Z.D. Mangoaela)
1936 Lithoko tsa Makoloane (Praise poetry - H.E. Jankie)
1939 Buka ea bana ea ho qala (primary school book - G.H. Franz)
1939 Dithoko tsa morena Seeiso Griffith (Poetry - G. Lerotholi)
1939 Sekhona sa jwala (Play - T.M. Mofokeng)
1939 Dikeletso ho bangodi ba dibuka tsa rona (Literature non-fiction - G. Mabille)
1942 Arola naheng ya Maburu (Novel - A. Nqheku)
1942 Letlotlo la Mosotho (Poetry - A.J. Selane)
1946 Molahleli (Novel - S. Matlosa)
1946 'Musa-pelo (Poetry - K.E. Ntsane)
1947 Tselang ea Bophelo le lithothokiso tse ncha (Drama and poetry - J.G. Mocoancoeng)
1947 Moshoeshoe le baruti (Play - J.G. Mocoancoeng)
1948 Matlakala (Poetry - D. Sento)
1949 Mmetla-kgola (Poetry - W.L.N. Tsosane)
1950 Lipshamathe (Poetry - S.M. Khaketla)
1951 Meokgo ya thabo (Novel - B.M. Khaketla)
1951 Bolebadi (Poetry - E.S. Mokorosi)
1952 Senkatana (Play - S.M. Mofokeng)
1952 Masoabi (Novel - K.E. Ntsane)
1952 Moririkhohlo le Litsomo tse Ling (Legends - I. Mothibi)
1953 Meqoqo ya phirimana (Essay - J.G. Mocoancoeng)
1954 Mmakotulo (Novel - S.N. Majara)
1954 Dipjhamate (Poetry - B.M. Khaketla)
1954 Mosikong wa thabana ea Borata (Poetry - J.M. Mohapeloa)
1954 Mmusa-pelo II (Poetry - K.E. Ntsane)
1954 Dipapadi le dithothokiso tsa Basotho (Poetry - A.K. Tsiu)
1954 Bana ba rona (Essay - K.E. Ntsane)
1954 Tholwana tsa sethepu (Play - B.M. Khaketla)
1954 Mosadi eo o nnehileng yena (Play - N.M. Khaketla)
1955 Sebabatso (Poetry - M.A. Mokhomo)
1956 Sebobolane (Poetry - M.M. Mohapi)
1957 Obe (Play - B.K. Taoana)
1957 Sebabetsane (F.M. Segwe)
1958 Bulane (Play - B.M. Khaketla)
1959 Sediba sa meqoqo (Essay - J.J. Moiloa)
1960 Mosadi a nkgola (Novel - B.M. Khaketla)
1960 Morena Mohlomi (Novel - S.M. Guma)
1960 Marath'a Lilepe a Puo ea Sesotho (Literature Non-fiction - M. Damane)
1961 Dithothokiso tsa sejwalejwale (Poetry - E.A.S. Lesoro)
1962 Mmitsa (Poetry - E.A.S. Lesoro)
1963 Tshehlona tseo tsa Basia (Novel - S.M. Guma)
1963 Nna Sajene Kokobela (Novel - K.E. Ntsane)
1963 Leshala le tswala molara (Novel - E.A.S. Lesoro)
1963 Tau ya ha Zulu (Verse play - E.A.S. Lesoro)
1965 Mopheme (Novel - S. Matlosa)
1966 Mathe-malodi (Poetry - E.A.S. Lesoro)
1968 Pere e ntsho Blackmore (Novel - E.A.S. Lesoro)
1968 Mofufutso wa phatla (Novel - C.L.J. Mophethe)
1974 Lithoko - Sotho Praise Poems (Praise poems - M. Damane & P.B. Sanders)
1976 Ka o lotha (Play - N.M. Khaketla)
1976 Pelo ya monna (Play - N.M. Khaketla)
1977 Nyoola (Poetry - A. Elias)
1977 Mahlopa-a-senya (Play - N.M. Khaketla)
1977 Ho isa lefung (Play - N.M. Khaketla)
1978 Phephetso (Poetry - A. Elias)
1978 Boikgutsong Thabanantlenyana (Poetry - N. Litabe)
1978 Molekane ya tshwanang le yena (Play - N.M. Khaketla)
1979 O hee nna ngwana batho (Play - S.P. Lekeba)
1980 Meloli le Lithathlere tsa Afrika (J.P. Mohapeloa)
1982 Peo ena e jetswe ke wena (Novel - I.M. Moephuli)
1982 Menyabuketso (Poetry - C.L.J. Mophethe)
1982 Motsotuwa (M.A. Mahanke)
1983 Wa lla molodi (Poetry - N. Litabe)
1983 Mahohodi (Poetry - K.P.D. Maphalla)
1983 Ho tsamaea ke ho bona (Poetry - A.S. Mopeli-Paulus)
1989 A re ithuteng Sesotho (Grammar - M.M. Morapeli)
1989 Mahe (J.M. Lenake)
1990 Ba re enere (T. Gildenhuys & T. Bing)
1990 Diqatjwa tsa Basotho (G.J.M. Ngcangca)
1990 Ha ho tume dimelala (Drama - S.M. Moloi)
1990 Le ka nketsang (Drama - T.P. Mosuhli)
1990 Letšoele le peta poho (Poetry - National University of Lesotho)
1990 Mabelebele (Poetry and short stories - D.P. Thulo & J.J. Moiloa)
1990 Majwe (Poetry - N.S. Zulu)
1990 Mantlwa (Poetry - S.P. Thakhisi)
1990 Masetladibete (Poetry - D.L. Xaba)
1990 Modiadia (Poetry - I.M. Moephuli, M.L. Molaoa & M.H. Weeto)
1990 Mofahlolli 2 (Poetry - R.J.R. Masiea)
1990 Mofahlolli 3 (Poetry - R.J.R. Masiea)
1990 Masieasieane (Poetry - A.T. Ellias)
1990 Meloli: lithoko le lithothokiso, buka ya bobeli (Poetry - E.M. Lebusa & G.G. Malahlela)
1990 O tla kgutla (Drama - S.J. Thaele)
1990 Phomosetso (Poetry - E. Mohapi)
1990 Tadimasano (Essay - J.M. Lenake)
1990 Thabakgolo (Drama - L.L. Mokwena)
1990 Tholoana: buka ea lipale tse khutšoanyane tsa mehleng ena (Short stories - G.G.M. Malahleha)
1990 Tlhaka ya Basotho (Poetry - P.T.P.K. Maboea)
1991 Boiteko (LESIBA)
1991 Ditaba ha di robaletse (Short stories - T.D.M. Mosomothane)
1991 Kgabane ha di Rwesane Mekadi (Drama - N.P. Maake)
1991 Le nna nkile ka phela lefatsheng lena (Short stories - T.D.M. Mosomothane)
1991 Letailane (Poetry - F.Z.A. Matšela)
1991 Mofahlolli 1 (Poetry - R.J.R. Masiea)
1991 Makgaolakgang (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1991 Mehaladitwe ha e eketheha (Novel - T. Mafata)
1991 Mohanahojwetswa (Drama - R.H. Moeketsi)
1991 Nketjwane o shweletseng mohloding (Novel - P.S. Thakhisi)
1991 Nna ke mang? (Novel - K.D.P. Maphalla)
1991 Nna le dikenkeng tsa ka (Novel - S.G. Molefe)
1991 Ngwana wa Mmantsopa (J.T. Kgalala)
1991 Phokojwe le phiri (S.L. Sefatsa)
1991 Re hlaba mankokwane (Poetry - B. Malefane)
1991 Sekgele (Poetry - C.E.M. Lebeko)
1991 Sesiu (S.L. Sefatsa)
1992 Bophelo ba ka (Poetry - L.P. Nakeli & T.W.D. Mohapi)
1992 Ditlabotjha (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1992 Fiswana la morena (Short stories - N.S. Litabe & N. Zulu)
1992 Ha letsatsi le tjhaba (Drama - L.S. Booysen)
1992 Ho se tsebe ke lebote (Novel - R.J.R. Masiea)
1992 Ke lesheleshele leo a iphetletseng lona (Novel - C. Chobokoane)
1992 Lebua le tshehla (Poetry - L.E.M.M. Sehlare)
1992 Lekomo (Short stories - V.A. Mhlakaza)
1992 Litlatse (Poetry - E.M. Lehema)
1992 Madiba ho psha a maholo (Drama - N.P. Maake)
1992 Manaila (Poetry - L.S. Booysen)
1992 Methaka (Short stories - D.P. Thulo)
1992 Mmane (Poetry - B.M. Khotseng)
1992 Molekeng wa kobo (Poetry - P.M. Ramathe)
1992 Monate wa Sesotho (Poetry - L.E.M.M. Sehlare)
1992 Moprofesara Ranko (Novel - R.C. Bodibe)
1992 Ntetekeng (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1992 Phalafala li fapane (Novel - M.P. Pelo)
1992 Senyamo mose ho noka (Poetry - A.T. Ellias)
1992 Serumula (Novel - G.G.M. Malahleha & E.S. Morojele)
1992 Thesele ngwana wa Mokhachane (Poetry - J.J. Moiloa)
1992 Tjootjo e tla hloma sesela (Drama - N.P. Maake)
1993 Banana beso (Short stories - S.M. Tlali)
1993 Bokgeleke ba Basotho (R.H. Moeketsi)
1993 Botsang lebitla (Novel - K.D.P. Maphalla)
1993 Hoshe (Short stories - V.M. Sehlabo)
1993 Ihlo la moya (Essays - T.J. Selepe)
1993 Kgelekanyo tsa ka (Drama - J. Mokwena)
1993 Kgetla ya Moshwashwaila (Essays - E.A.S. Lesoro)
1993 Lefu ke leo (Drama - T.P. Lefoka)
1993 Letsete (Short stories - C.L.J. Mophethe)
1993 Makebete (Drama - A.S. Mopeli-Paulus)
1993 Makodilo (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1993 Mahlomola (Essays - L.P. Nakeli)
1993 Marothodi a pelo (Poetry - T.E. Setsomi)
1993 Modianyewe (Poetry - M.M. Makappa)
1993 Mohlomong hosane (Short stories - K.D.P. Maphalla)
1993 Molamu oa kotjane (Poetry - N.M. Khaketla)
1993 Motsotuwa (Short stories - M. Mahanke)
1993 Mpheng toka (Novel - S.N.A. Mphanya)
1993 Mphe leihlo (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1993 Seitebatso (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1993 Sejamonna ha se mo qete (Novel - N.P. Maake)
1993 Tlo le tsona (Short stories - F.R. Mohlabi)
1993 Tshehla (Novel - C.L.J. Mophethe)
1993 Tsietsing tsa Qomatsi (Drama - P.S. Maboya)
1994 Bafokeng ba Patsa (Novel - S.N. Majara)
1994 Baile (Novel - L.S. Booysen)
1994 Bana beso (Novel - E.S. Morojele)
1994 Bohloko ba maikutlo (Poetry - R.N. Phume)
1996 Dinyane la tshepe, sebalamakgulo (Short stories - K. Nkhatho)
1994 Dipatilweng (Poetry - I.C. Sekere)
1994 Ikutlweleng mathe malodi a dipale tse kgutshwanyane (Short stories - G.G.M. Malahleha)
1994 Ke llela kgutso (Essays - R.F. Rampai)
1994 Ke mongala ha o bolle (Drama - J.M. Maqubela)
1994 Ke phethisitse ditaelo tsa hao (Novel - N.P. Maake)
1994 Kgoboso (Novel - S.I. Lebone)
1994 Lesapo (Drama - L.P. Nakeli)
1994 Malefane (Drama - N.P. Maake)
1994 Maratha I (Poetry - compiled by T.J. Selepe)
1994 Maratha II (Poetry - compiled by T.J. Selepe)
1994 Motho ke ntho e jwang? (Poetry - A.O.T. Mosese)
1994 Pina ya Afrika (Short stories - K.D.P. Maphalla)
1994 Pinyane (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1994 Re a hola (LESIBA)
1994 Re a thuisa (Essays - T.J. Selepe)
1994 Sediba (J.M. Lenake & T.W.D. Mohapi)
1994 Sentelele (Poetry - K.D.P. Maphalla)
1994 U ngoan'aka, ngoan'aka (Novel - T.S. Ramakhula)
1995 Bashemane ba Dibataolong (Novel - K.D.P. Maphalla)
1995 Binang mmoho (Poetry - K.D.P. Maphalla, L.A. Monyooe & D.J.M. Ngcangca)
1995 Bophelo ke lefu (Poetry - L.L. Mokwena)
1995 Kgetla ya Moshwashwaila (Essays - E.A.S Lesoro)
1995 Kweetsa ya pelo ya motho (Novel - N.P. Maake)
1995 Leboela le a ja (Novel - K.S.M. Mohapi)
1995 Mabalankwe (Short stories - T. Selepe)
1995 Majakathata (Novel - L.L. Mokwena)
1995 Mme (Novel - N.P. Maake)
1995 Modikong (G.N. Mpeko & T.W.D. Mohapi)
1995 Nonyana ya seqhalamaraba (Novel - N.A. Mpembe)
1995 Qhamu-le-maluka, lesoha. (Poetry - A.N. Lesenyeho)
1995 Qhaqholla o re qiti (T. Motaung)
1996 Bohang dikgalala (Essays - T.J. Selepe)
1996 Bosolla-hlapi (Drama - L. Ramohlanka)
1995 Di a etsahala (Short stories - K.A. Ramokhothoane)
1996 Dithoko, dithothokiso le dithoholetso tsa Sesotho (Poetry - D.P. Kunene)
1996 Sedibelo sa nkgono (Drama - N.M. Khaketla)
1996 Ha ho tume li-melala (Novel - C. Chobokoane)
1996 Ke llela ho wena (Drama - N.P. Maake)
1996 Lehlohonolo (Novel - K.A. Ramokhotoane)
1996 Mabinabine a pelo (Essays - T.B. Leballo)
1996 Mafi a phuthi (Poetry - K.L.R. Mathetsa)
1995 Makatolle (Poetry - M.A. Moleleki)
1996 Makgaola (Drama - S.J. Thaele)
1996 Matsete a badisa (Novel - M.J. Kofa)
1996 Mmadikoti (Novel - M.L. Mabe)
1996 Mohanuoa (Novel - M.M. Makara)
1996 Mosikong oa lerato (Novel - T. Mafata)
1996 Nako e atla (Poetry - M.M. Makappa & L.E.M.M. Sehlare)
1996 Ngwana-ma-tswa-thaka (Short stories - M. Machobane & M. Mochaba)
1996 Radihlaba (Short stories - L.A. Monyooe & L.A. Ramothea)
1996 Seyalemoya (Drama - R.H Moeketsi)
1996 Ya se nang sekaja mmae a tele (Novel - N.P. Maake)
1997 Bitsolebe ke seromo (Novel - P.T.N. Zamisa)
1997 Bofihla I (Poetry - Editors: E.J. Mohatlane & T.W.D. Mohapi)
1997 Bophelo ba lillo (Short stories - M.E. Lesupi)
1997 Bosweu ba lehlwa (Novel - S. Moroe)
1997 Dikgapha tsa ka (Poetry - M.G. Maitse)
1997 Ditswanya (Short stories - C.J. Teleki)
1997 Dishweshwe le mehaladitwe (Essays - J. Mokena)
1997 Haeso (Poetry - M.G. Maluke)
1997 Hobaneng? (G.G. Dikobe)
1997 Ke etse jwang? (Drama - K. Nkhatho)
1997 Kelellong (Short stories - L.J. Moeketsi)
1997 Komello tsa maobane (Short stories - K.D.P. Maphalla)
1997 Lekoko le e-so ome! (Novel - M.N. Matobako)
1997 Mahakwe a thata a tsela (Short stories - J.M. Maqubela)
1997 Mahakwe a tsela (Short stories - F.Z.A. Matšela)
1997 Majalefa a kgohlontsho (Drama - J. Mokoena)
1997 Masa (Short stories - T.D.M. Mosomothane)
1997 Meluluetso (Poetry - P.C. Rabiri)
1997 Mohahlaula wa dithota (Novel - T.S. Tsotetsi)
1997 Mohla letsatsi la dikgetho (Poetry - M.M. Makappa)
1997 Mokolokotoane (Short stories - E.J. Mohatlane)
1997 Motho ke motho ka batho ba bang (Drama - T.J. Letšoara)
1997 Nonyana ya tshepo (Novel - N.S. Zulu)
1997 Ntja le phokojwe le dipale tse ding (J.J. Moiloa)
1997 Peo ena e jetswe ke mang? (Drama - C.M. Mokete)
1997 Phoso ke ya hao (Drama - T.M. Lekitlane)
1997 Seberekane sa Ha Motšoene (Novel - T. Makhetha)
1997 Tokoloho (Drama - M.P. Mokhele)
1997 Tswalo la ka (Drama - M.M. Makappa)
1998 Dipalekgutshwe tsa sejwalejwale (Short stories - R.H. Moeketsi)
1998 Ke madi a ka (Drama - J.N. Nhlapho)
1998 Matubatsana (Novel - J. Mokoena)
1998 'Mankokosane a pula (Poetry - K.L.R. Mathetsa)
1998 Sefi (Drama - D.J. Nkutha)
1998 Sehlekehleke sa Deidro (Novel - V.T. Masima)
1998 Seponono (Poetry - A.A.M. Taaso)
1998 Thatohatsi (M.M. Makappa)
1999 Bophelo ba kajeno (Essays - R.F. Rampai)
1999 Kodiyamalla (Novel - N.P. Maake)
1999 Lehlaba la lephako (Novel - T.W.D. Mohapi)
1999 Mafito (Short stories - T.M. Lekitlane)
1999 Mangolo a nnake (Novel - N.P. Maake)
1999 Mohlanka (Novel - T. Makhetha)
1998 Ngatana ya patsi (Poetry - B.T. Mokgomatha)
1999 Nkwe ya Afrika (Poetry - B.P. Buthelezi, T.R. Tshabalala & M. Masukela)
1999 Phephi, oa maticha! (Novel - J.M. Mohapeloa)
1999 Re a fahlollana (Short stories - E.M. Afrika)
1999 Tshwara thebe ka mallela (Novel - M.B. Tsolo)
2000 Bolutu (Poetry - M.M. Koeete)
2000 Lefa la kajeno (Novel - M.N. Phiri)
2000 Machoaboleng Ha Kofifi (Novel - M.G. Maluke)
2001 'Na ke Mosotho (Poetry - M.S. Ramone)
2002 Maoelana a hlompho (Poetry - N.M. Khaketla)
2002 O titimetse (Novel - N.S. Zulu)
2003 Ditshwantshiso tsa Zakes Mda (Drama - W.M. Tsiu; Translations of plays by Zakes Mda)
2003 Kweetseng ya pelo (Poetry - L.P. Tlale)


Return to front page

Return


Sesotho.web.za
©
J. Olivier (2009)