Sesotho.web.za

Sesotho numbers - Dipalo


1 - one - nngwe
2 - two - pedi
3 - three - tharo
4 - four - nne
5 - five - hlano
6 - six - tshelela
7 - seven - supa
8 - eight - robedi
9 - nine - robong
10 - ten - leshome
11 - eleven - leshome le motso o mong (shonngwe)
12 - twelve - leshome le metso e mmedi (shopedi)
13 - thirteen - leshome le metso e meraro (shotharo)
14 - fourteen - leshome le metso e mene (shonne)
15 - fifteen - leshome le metso e mehlano (shohlano)
16 - sixteen - leshome le metso e tsheletseng (shotshelela)
17 - seventeen - leshome le metso e supileng (shosupa)
18 - eighteen - leshome le metso e robedi (shorobedi)
19 - nineteen - leshome le metso e robong (shorobong)
20 - twenty - mashome a mabedi (mashopedi)
21 - twenty-one - mashome a mabedi a motso o le mong
22 - twenty-two - mashome a mabedi a metso e mmedi
23 - twenty-three - mashome a mabedi a metso e meraro
24 - twenty-four - mashome a mabedi a metso e mene
25 - twenty-five - mashome a mabedi a metso e mehlano
26 - twenty-six - mashome a mabedi a metso e tsheletseng
27 - twenty-seven - mashome a mabedi a metso e supileng
28 - twenty-eight - mashome a mabedi a metso e robedi
29 - twenty-nine - mashome a mabedi a metso e robong
30 - thirty - mashome a mararo (mashotharo)
31 - thirty-one - mashome a mararo a motso o le mong
32 - thirty-two - mashome a mararo a metso e mmedi
33 - thirty-three - mashome a mararo a metso e meraro
34 - thirty-four - mashome a mararo a metso e mene
35 - thirty-five - mashome a mararo a metso e mehlano
36 - thirty-six - mashome a mararo a metso e tsheletseng
37 - thirty-seven - mashome a mararo a metso e supileng
38 - thirty-eight - mashome a mararo a metso e robedi
39 - thirty-nine - mashome a mararo a metso e robong
40 - forty - mashome a mane (mashonne)
41 - forty-one - mashome a mane a motso o le mong
42 - forty-two - mashome a mane a metso e mmedi
43 - forty-three - mashome a mane a metso e meraro
44 - forty-four - mashome a mane a metso e mene
45 - forty-five - mashome a mane a metso e mehlano
46 - forty-six - mashome a mane a metso e tsheletseng
47 - forty-seven - mashome a mane a metso e supileng
48 - forty-eight - mashome a mane a metso e robedi
49 - forty-nine - mashome a mane a metso e robong
50 - fifty - mashome a mahlano (mashohlano)
51 - fifty-one - mashome a mahlano a motso o le mong
52 - fifty-two - mashome a mahlano a metso e mmedi
53 - fifty-three - mashome a mahlano a metso e meraro
54 - fifty-four - mashome a mahlano a metso e mene
55 - fifty-five - mashome a mahlano a metso e mehlano
56 - fifty-six - mashome a mahlano a metso e tsheletseng
57 - fifty-seven - mashome a mahlano a metso e supileng
58 - fifty-eight - mashome a mahlano a metso e robedi
59 - fifty-nine - mashome a mahlano a metso e robong
60 - sixty - mashome a tsheletseng (mashotshelela)
61 - sixty-one - mashome a tsheletseng a motso o le mong
62 - sixty-two - mashome a tsheletseng a metso e mmedi
63 - sixty-three - mashome a tsheletseng a metso e meraro
64 - sixty-four - mashome a tsheletseng a metso e mene
65 - sixty-five - mashome a tsheletseng a metso e mehlano
66 - sixty-six - mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng
67 - sixty-seven - mashome a tsheletseng a metso e supileng
68 - sixty-eight - mashome a tsheletseng a metso e robedi
69 - sixty-nine - mashome a tsheletseng a metso e robong
70 - seventy - mashome a supa (mashosupa)
71 - seventy-one - mashome a supa a motso o le mong
72 - seventy-two - mashome a supa a metso e mmedi
73 - seventy-three - mashome a supa a metso e meraro
74 - seventy-four - mashome a supa a metso e mene
75 - seventy-five - mashome a supa a metso e mehlano
76 - seventy-six - mashome a supa a metso e tsheletseng
77 - seventy-seven - mashome a supa a metso e supileng
78 - seventy-eight - mashome a supa a metso e robedi
79 - seventy-nine - mashome a supa a metso e robong
80 - eighty - mashome a robedi (mashorobedi)
81 - eighty-one - mashome a robedi a motso o le mong
82 - eighty-two - mashome a robedi a metso e mmedi
83 - eighty-three - mashome a robedi a metso e meraro
84 - eighty-four - mashome a robedi a metso e mene
85 - eighty-five - mashome a robedi a metso e mehlano
86 - eighty-six - mashome a robedi a metso e tsheletseng
87 - eighty-seven - mashome a robedi a metso e supileng
88 - eighty-eight - mashome a robedi a metso e robedi
89 - eighty-nine - mashome a robedi a metso e robong
90 - ninety - mashome a robong (mashorobong)
91 - ninety-one - mashome a robong a motso o le mong
92 - ninety-two - mashome a robong a metso e mmedi
93 - ninety-three - mashome a robong a metso e meraro
94 - ninety-four - mashome a robong a metso e mene
95 - ninety-five - mashome a robong a metso e mehlano
96 - ninety-six - mashome a robong a metso e tsheletseng
97 - ninety-seven - mashome a robong a metso e supileng
98 - ninety-eight - mashome a robong a metso e robedi
99 - ninety-nine - mashome a robong a metso e robong
100 - hundred - lekgolo
1000 - thousand - sekete
4000 - four thousand - dikete tse nne
5256 - five thousand, two hundred and fifty-six - dikete tse hlano le makgolo a mabedi le mashome a mahlano a metso e tsheletseng
1 000 000 - million - milione (sekete sa dikete)
1 000 000 000 - billion - biljune / bilione (dikete tsa dikete-kete)
1 000 000 000 000 - trillion - trilione


Sesotho.web.za
J. Olivier (2009)


Return to front page